USTREZNA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU STA DOBRA ZA PODJETJA
By in

USTREZNA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU STA DOBRA ZA PODJETJA

Če se varnost in zdravje pri delu zanemarjata, so na slabšem vsi – od posameznih delavcev do nacionalnih zdravstvenih sistemov. Vendar to pomeni, da lahko boljše politike in prakse vsakomur prinašajo koristi.
Države s slabimi sistemi varnosti in zdravja pri delu črpajo iz dragocenih virov za obravnavanje poškodb in bolezni, ki bi se jim bilo mogoče izogniti.