SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE
By in

SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

Živilska zakonodaja je stroga in prav je tako! Vendar pa mnogokrat nosilci živilske dejavnosti ne poznajo svojih obveznosti, ki jim jo narekuje zakonodaja in tako nehote kršijo zakon. Na to jih opozorijo inšpektorji, ki pa po navadi ne poznajo milosti in izrečejo kazenske ukrepe.

USTREZNA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU STA DOBRA ZA PODJETJA
By in

USTREZNA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU STA DOBRA ZA PODJETJA

Če se varnost in zdravje pri delu zanemarjata, so na slabšem vsi – od posameznih delavcev do nacionalnih zdravstvenih sistemov. Vendar to pomeni, da lahko boljše politike in prakse vsakomur prinašajo koristi.
Države s slabimi sistemi varnosti in zdravja pri delu črpajo iz dragocenih virov za obravnavanje poškodb in bolezni, ki bi se jim bilo mogoče izogniti.