Koordinacija na gradbišču

KOORDINACIJA NA GRADBIŠČU

Na področju koordinacije na gradbišču za vas izdelamo, izvajamo in organiziramo:

  • Varnostni načrt za gradbišča;
  • Delo koordinatorja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

 

 

Delo izvajamo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005).