SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE – LI-JA Storitve

Živilska zakonodaja je stroga in prav je tako! Vendar pa mnogokrat nosilci živilske dejavnosti ne poznajo svojih obveznosti, ki jim jo narekuje zakonodaja in tako nehote kršijo zakon. Na to jih opozorijo inšpektorji, ki pa po navadi ne poznajo milosti in izrečejo kazenske ukrepe.