Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom

Izvajamo, izdelamo, organiziramo in uredimo za Vas:

 • Usposabljanje iz varstva pred požarom;
 • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 • Požarni red;
 • Načrt evakuacije;
 • Oceno požarne ogroženosti;
 • Izračun števila gasilnih aparatov;
 • Požarno načrt;
 • Izvedba vaje evakuacije;
 • Pregled objektov glede varstva pred požarom;
 • Pregled ročnih gasilnih aparatov;
 • Pregled notranjih in zunanjih hidrantov;
 • Pregled aktivne požarne zaščite.